Προηγούμενο    Επόμενο

Η κάθετη διαίρεση

Τάξη: Δ'

Παιδιά, ο Ποντικούλης πληκτρολόγησε στο πλαίσιο "Ισότητα της διαίρεσης" τους αριθμούς: 45 στο πράσινο τετραγωνάκι, 9 στο μπλε, 5 στο κίτρινο και 0 στο κόκκινο. Στη συνέχεια πάτησε το κουμπί "Μεταφορά" στο πλαίσιο "Διαίρεση".

Μπορείτε να εξηγήσετε τους αριθμούς που εμφανίζονται στο πλαίσιο αυτό;

  • Τι θα συμβεί στο πλαίσιο "Διαίρεση", αν στο μπλε κουτάκι πληκτρολογήσετε το 8, στο κίτρινο το 5 και στο κόκκινο το 5;
  • Τι θα συμβεί στο πλαίσιο "Διαίρεση", αν στο μπλε κουτάκι πληκτρολογήσετε το 7 στο κίτρινο το 6 και στο κόκκινο το 3;

  • Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές